سکس داستانی همراه با مکالمه و حرف های سکسی با شاگرد سکسی و حشری ساک میزنه و بعدر سرپا تا خایه کصش و میگاد و آه و ناله میکنه