سکس داستانی همراه با مکالمه و حرف های سکسی با خانوم خوش هیکل و حشری اول کیرش و ساک میزنه و بعد لنگاش و میده بالا و تا خایه تو کصش تلمبه میزنه و ناله میکنه