سکس داستانی همراه با مکالمه و حرف های سکسی با مدیر مدرسه اول با ممه هاش ور میره و بعد به پهلو میخوابه و تا خایه تو کصش تلمبه میزنه و نالش و در میاره