سکس داستانی همراه با مکالمه و حرف های سکسی با خانوم سکسی و حشری اول با کص و کون و ممه هاش ور میره و بعد دمر میخوابه و با کیر کلفتش تا خایه کصش و میگاد و آه و ناله میکنه و آبش و میپاشه رو کونش