سکس داستانی همراه با مکالمه و حرف های سکسی با معلم زبان خوش هیکل و حشری اول حسابی ساک میزنه و بعد با کیر کلفتش تو چند تا پوزیشن تا خایه تو کصش تلمبه میزنه و آه و ناله میکنه و آبش و میپاشه تو دهنش